Innovatie in watertechnologie


Er zijn een aantal locatiespecifieke kansen voor innovatie. De scheiding zoet-zout en het getijdeverschil biedt een uitgelezen mogelijkheid voor de winning van energie door middel van osmose.

De ontwikkeling van blauwe energie is duurzaam en in potentie een sterk exportproduct. Nederland heeft veel te bieden op het gebied van water als export product, en er wordt veel gedaan om dat imago te versterken. Voorgesteld wordt een innovatiecentrum op te zetten rondom de overgang van zoet naar zout water om daarmee duurzame technologie te ontwikkelen voor over 5-10 jaar. Zwaartepunt ligt bij duurzame energie en schoon-waterproductie. Een vergelijkbare overgang komt op meer locaties in de wereld voor. Kennisontwikkeling gevolgd door bouw van demonstratie-installaties kan ons op dit gebied tot een belangrijke speler in de wereld maken.