Robuust Watersysteem Nederland


Water is een van de belangrijkste ordenende principes van ruimte, milieu en infrastructuur in Nederland. De Afsluitdijk is een component die beschouwd moet worden als onderdeel van het grotere geheel. De Afsluitdijk heeft een belangrijke relatie met de waterhuishouding van het huidig en toekomstig Nederland.

De gekozen strategie voor de waterhuishouding is net als voor het aspect veiligheid een serie maatregelen of stappen in de tijd, meegroeiend met de stijging van de zeespiegel. De voorgestelde stappen zijn een resultante van onze lange termijn visie, waarbij een natuureiland ten westen van de Friese kust aangelegd is en de IJssel als rivier terug in het systeem gebracht is. Het consortium ziet dit als de meest natuurlijke en duurzame vorm van afvoer van water op de lange termijn. Daarnaast zien we het ook als een kans om natuurlijke dynamiek terug te brengen, door het creëren van een natuurlijke zoet-zout gradiënt en een grote ecologische impuls aan het gebied te leveren.